Amsterdams Lyceum Jazzband

Band uit Amsterdam met o.a. Hans IJzerdraat (eerder in The New Orleans Seven en The Western Jazz Group), Jaap de Vries en Klaas Schoevers.

1966
amsterdamslyceummuch.jpg
- EP Much more food - There's a place / St. Louis blues - Kumbaya
(Phonogram 110 706 E)

1967
amsterdamslyceumhiha.jpg
- EP Hi-ha-Amsterdams: Ga allemaal mee - Blah, blah, blah - In onze kleine aula / Ouwe school - Finale 1917-1967
(Phonogram 110 929 T)


(met dank aan Jeroen Jongeneel)