Birdskin

Band uit Deventer met de broers Sjors en Peter Duteweert (solo als Plover) en Ritske Venema.

1991
bird1.jpg
- Home / She builds
(Kelt KS 010)

1996
bird2.jpg
- Concrete soil - Creamer and roads / Middle rock east
(Rotten Windmill RW 006)

1999
zea01-3.jpg
- EP Last laugh is Guffaw: Speakingtune - Chemical marker / Nick's hair - I wish
(Transformed Dreams 5 + The Drowning Man TDM 6) [A1: Zea - A2: Seedling / B1: Zoppo - B2: Birdskin]