The Campbell Lockers Band

Wie zijn dit? Mogelijk onder leiding van een zekere Jody Campbell. Info gevraagd.

1974
campbelllockers.jpg
- Do the death lock / Sinbad
(Negram NG 499)