Christy 5

Band van het Leger des Heils in Utrecht met Joop van der Zwan, Jan de Wit, Jenny Kroon, Janny van Ketten en Liesbeth Binkhorst.

1967
christy.jpg

- Hij is nabij / Nooit alleen
(Philips JF 333 863)