Circus Stupido

Belgisch-Nederlands duo met Alain Mazijn en Hans de Booij.

1981

- We gaaàn / Niemand luistert
(Audio Visueel AV 90)