Cobi Schreijer

Geb. Amsterdam 1922, overleden 2005. Moeder van Anneluus.

jaar gezocht
- EP Goeden avond speelman: Goeden avond speelman - Wech op, wech op - Slaat op den trommele - Het waren twee conincskinderen / De koekoek op de toren zat - West zuid-west van Ameland - Daar boven uit het vensterke - Do, do, kindje van de minne
(Europese Fonoclub EFC 201) [Cobi Schreijer zang, Julien Coco gitaar]

1964
- EP Waagduetten: The smartest lap ever made - De 12 maanden van het jaar / Bermrecreatie - oogjes dicht
(Delta DE 114) [Cobi Schreijer met Ronnie Potsdammer]

1965
- 4e Lustrum Van Katwijk's Industrieën te Aalten: Wat Dirk van Katwijk bij dit 4e lustrum tot u wil zeggen / Van de
weverkens - Plompaart en zijn wuvetje - Mellow the moonlight
(Phonogram 110 693 E) [A: Dirk van Katwijk / B: Cobi Schreijer]

- 4th Lustrum Van Katwijk Industries Aalten-Holland: This is what Dirk van Katwijk would like to say to you / Van de
weverkens - Plompaart en zijn wuvetje - Mellow the moonlight
 (Phonogram 110 694 E) [A: Dirk van Katwijk / B: Cobi Schreijer]

- EP The Waag International: Mairies wedding - Te Haarlem in de houte - The last thing on my mind / Er
ging een maagd uit baden - Don't think twice, it's all right
(Delta DE 123) [Cobi Schreijer & Alex Campbell]


1968
- EP Dag Haarlem! Dag Haarlem - De holle boom bij Kraantje Lek - De ballade van de Spanjaardslaan - St. Bavo en het meisje
(Delta DS 1280)


1969
- De belleman / De supermarkt
(Delta DS 1326)