De Aljoco's

Duo uit Sittard: Appie de Vries en Jo Bijdevier.

1960
aljocodrossel.jpg
- Die Drossel / Nach Tirol
(Tivoli 42 095)

1961
aljocolaot.jpg
- Laot mêr gaon / Leive schjat, Jozefien
(Tivoli 42 144)

1961
aljocoleive.jpg
- Leive schjat, Jozefien / Dien rökskes zeen zo kort Marie
(Tivoli 42 145)

1961
aljocovrie.jpg
- Vriegezelle druim / Dien rökskes zeen zo kort Marie
(Tivoli 42 145)


(met dank aan Henk Lotte)