De Dorsvlegels

Blaaskapel uit Oirsbeek o.l.v. Jos Willems, later E. Dohmen. Opgericht 1947.

> Naar De Dorsvlegels uit Tilburg.

1978
dorsvlegels013.jpg

- De zaagte 'geej' / Medley
(Phonogram 6846 013/Telemusic 8143) [A: Lei Driessen / B: Orkest De Dorsvlegels]