De Flevo's

De zussen Nettie (geb. 1943)en Jopie Bijlsma (geb. 1941) uit Workum.

1961
flevos62.jpg

- Tjitte / O, kom werom
(Philips PF 318 559)

1962
flevos61.jpg

- Sneintejoun / It fleurige fiskers fanke
(Delta DS 1048)

1962
flevos3.png

- EP Sneintejoun - Doarpke / Oan è kaei yn Harns - It fleurige fiskers fanke
(Fono Disc FD 3004)


(met dank aan Jeroen Jongeneel en Klaas Vonk)