De Haven Zangers

Groep uit Breda. Namen van de leden gezocht.

> Naar De Havenzangers.

1975
- Ee kul (Ik voel m'n eige niet zo fijn) / Ee kul (Ik voel m'n eige niet zo fijn)
(Pomp GIN 1975) [A: De Drie Frakties / B: De Haven Zangers]