De Pöpkes en De Bökskes

Carnavalsgroep uit Rijen.

1981
pupkes2.jpg

- En we gaan er lekker tussen / Dagge bedankt zijt, dè witte
(Sound Track XRS 81 538) [A: De Neut / B: De Pöpkes & De Bökskes]