De Stipkes

Groep uit Den Bosch met o.a. René Cooijmans, Hans van Kessel en Ad van Kessel.

1975

- Unne spijker in munne kop / Munne kop d'r af!
(CBS 3829) [A: De Stipkes / B: De Bossche Bollen]

1976

- Drie matrozen en 'n generaal / Doe de kikkerproef
(CBS 4847) [Tjod Idi & De Stipkes]

1977

- Ik wil punk / Karnavals medley
(CBS 5848) [Tjot Idi & De Stipkes]

1978

- Gompy / Wiegen, wiegen, wiegen
(CBS 6557) [Gompy & De Stipkes]