De Suskes

Trio uit met Sipke de Boer uit Witmarsum, Sytse Haima uit Weidum (ook in Pigmeat) en Wouter Bouma uit Weidum.

2022
suskes.jpg

- Boeren aan de macht / Melken doe je zo
(Viking Vinyl VV 2022-39)