De Vagebonden

Wie zijn dit? Info gevraagd.

1958
- De verloren zoon / Klokkenlied
(Polydor 66 665) [A: De Vagebonden / B: Co Hagedoorn]
- Redder / De blinde
(Polydor 66 679)

1960
- Wanneer / Foto's en een handvol brieven
(Polydor 66 723)