De Waolzangers

Duo uit Nijmegen: Henk van de Loop en Cees Trommelen.

1980
- EP Stad aon de Waol - Nimwegen dat is 'n plaotje / Minse laot je toch uns gaon - Nimwegen laot nuir je kieke
(Eurosound ES 56 580) [A1: De Sponsen - A2: De Doe Maar Watjes / B1: De Waolzangers - B2: De Bruisers]