De Zingende Vagebonden

Groep uit Groningen met o.a. Geert de Groot en Aukje Pottjegort.

1958
- Wie eens in zijn leven / Het portretje van m'n moeder
(CID 48 171)