De Zingende Visboer

Pieter Rauwerda (Harkema 1943, overleden 2017). Lid van The Crisito's.

1980
- Zo'n lekker visje / Jonge, jonge, jonge
(Boppeslach BP 33)