Draaiorgel De Duif

Gebouwd door de firma Carl Frei in Breda. Eigenaar: Henk Möhlmann uit Amsterdam.

1961
deduif045-1.jpg
- Du kannst nicht treu sein / Kuckucks- Walzer
(Artone DR 25 045) [A: Draaiorgel de Duif / B: Draaiorgel De Zeventiger]

1961
deduif118.jpg
- Guter mond, du gehst so stille / Ave Maria
(Artone DR 25 118) [A: Draaiorgel de Duif / B: Draaiorgel De Zeventiger]

1962
deduif6717.jpg
- EP Popular favourites: Du kannst nicht treu sein - Blue tango - Que sera, sera / Tennessee-waltz - Wonderful Copenhagen - Patricia
(Artone EPD 6717)

1964
deduif045-1964.jpg
- Du kannst nicht treu sein / De koekoekswals (op de plaat staat: Kuckucks-Walzer)
(Artone DR 25 045) [A: Draaiorgel de Duif / B: Draaiorgel De Zeventiger]


(met dank aan Bert Joosen)