Ds L.A. Bodaan

Laurens Bodaan (Bulay, Indonesië 1910, overleden 1977). Dominee in de Nederlands Hervormde kerk.

1962
bodaan62-1.jpg
- Veilige haven (De loodsboot) / Schipper naast God
(Omega 35 337)

1962
bodaan62-2.jpg
- De zee heeft een hart / Ship ahoy! (We varen naar het licht)
(Omega 35 353)

1962
bodaan62-3.jpg
- Zeemansvrouwen / Als de vuurtoren brandt
(Omega 35 366)

1965
bodaan65.jpg
- Kijk naar omhoog / Dan weet ik
(Philips JF 327 869) [Dominee Bodaan]

1967
bodaan.jpg
- Middag bestek / De ballade van de supertanker
(Philips JF 333 643) [Dominee Bodaan]