The Ferdinand Povel Quartet

Band o.l.v. saxofonist Ferdinand Povel (Haarlem, 1947). Met verder Henk Elkerbout, Fred Pronk en Erik Ineke.

1969
ferdinandpovel.jpg

- EP Calling Joanna / Jacks of better
(Cat EP-2)