Frans Kerkhof

Geb. Den Bosch 1929, overleden 2005. Orkestleider en dirigent. Leider van Les Trouveres.

1960
kerkhof358.jpg
- Dichter und Bauer / After the ball
(Philips PF 318 358) [Orkest Frans Kerkhof]

1960
kerkhof282.jpg
- Peter Cuyper wals / Grolsch' mambo
(Phonogram 99 282 DF) [A: Teddy Scholten / B: Orkest o.l.v. Frans Kerkhof]

1961
kerkhof776.jpg
- Peter Cuyper wals / Grolsch' samba mambo
(Phonogram 106 776 F) [A: Teddy Scholten / B: Orkest o.l.v. Frans Kerkhof]

1962
kerkhof776sandra.jpg
- Al di là (Net als wij) / Duizenden sterren
(Philips PF 318 776) [Sandra met Orkest o.l.v. Frans Kerkhof]

1962
kerkhof810.jpg
- Stille nacht, heilige nacht / Gloria in excelsis deo
(Philips PF 318 810) [Sandra met Orkest o.l.v. Frans Kerkhof]

1963
kerkhof840.jpg
- 'k Zweef aan m'n ballonnetje / Waarom?
(Philips PF 318 840) [Sandra met Orkest o.l.v. Frans Kerkhof]