Frans Vissers

Organist uit Roosendaal.

1972
- Grept oe kans / Potperrie van Tullepetaoneliedjes 
(WB Sound 1552) [A: D'n Ofkepel / B: Frans Vissers]