't Heamiel Trio

Trio uit Bolsward met o.a. Rein Gerlofs.

1985
image

- EP Heamieldagen - Us nasjonale slokje / Fytse troch ús Fryslân - It âlde doarpscafé
(Face FR 238 505)