Hedgehog

Band uit Leiden met Sake Boonstra, Eric Kroon, Henk Kromhout, Evert Simonse en Willem Groenendijk.

1989
hedgehog.jpg
- Saturday morning / Lady of mercy
(Hedgehog AD 2317)