Hervormd Kerkkoor Bussum

Koor uit Bussum o.l.v. Piet Kiel. Opgericht 1939.

1961
- EP Ere zij God / Heft aan, heft aan, een luide zang
(Pythia 73 003)

jaar gezocht
- EP Sanctus / Herr Jesu, Gnadensonne - Nun danket alle Gott
(Glorieklanken EP 2301)