Het Gereformeerd Evangelisatiekoor

Koor uit Leeuwarden o.l.v. Simon Schuitema.

1961
klemvast.jpg

- EP Klem vast aan de rots u - Op het godslam rust mijne ziele / Gij die treurt, kom met smart - Vol verwachting blijf ik uitzien
(Phonogram 106 763 E) [A: Het Gereformeerd Evangelisatiekoor, het Christelijk Gereformeerd Zangkoor 'Hozanna' & het Vrij Evangelisch Zangkoor / B: Henny Eveleens-Godvliet]