Het Pinkster-Zangkoor

Kerkkoor uit Amsterdam.

1958
pinkster.jpg

- EP Halleluja, u zij d'ere - Wond're naam van Jezus / De stuurman - Ga met bidden voort
(Ibra H 3004) [A1: Het Pinkster-Mannenkoor - A2: Het Pinkster-Zangkoor / B: Pentecostelsisters]