Jacqueline

Wie is dit? Info gevraagd. 

> Naar Jacqueline (Esman) uit Arnhem.
> Naar Jacqueline (van der Heijden) uit Rotterdam.
> Naar Jacqueline (1987, info gezocht).

1984
jacqueline.jpg
- Geluk kun je niet kopen / Denk vandaag maar niet aan morgen
(Ja-Wo 98 402)