Jan van Capelleveen

Geb. Ede 1926, overleden 1997. Evangelist en journalist.

1962
capelleveen.jpg

- Heilig, heilig, heilig! - O welk een macht heeft uwe liefde / Ga mij niet voorbij, o heiland - Ga niet alleen door het leven
(Philips NR 411 664) [Samenzang o.l.v. J. van Capelleveen]