Jhon Roy

Wie is dit? Op de plaat staat: geschreven door J. van Rooy. Info gevraagd.

1985
jhon.jpg
- Niet jagen / Das Rennen
(NADH 1002)