Jochie

Wie is dit? Info gevraagd.

1982
- Wat / Glaasje bier
(EMI 1A 006-26910)