Kaseko Stars

Groep uit Suriname met o.a. Henk Spalburg, Alwin Cederboom, Celsius Uiterloo, Edward Morgenstond, Ronald Haverkamp, Theo Rozenblad en Henry Niele.

1972
kaseko72a.jpg  kaseko72b.jpg
- EP Sekie joe sking - Na so grontadoe tang / Jantje E. Lowe - If joe lobie wang oema
(Progressive, zonder nr.)
- EP Jantje E. Lowe - If joe lobie wang oema / Sekie joe sking - Na so grontadoe tang
(Derovee, zonder nr.)

1973
kaseko73-1.jpg
- So wang libie so / Mie lobie Carolina
(Zonder label + nr.)

1973
kaseko73-2.jpg
- Abaisa / Sua sua kindje
(Maksie, zonder nr.)

1974
kaseko74-1.jpg
- Sranang kondre moesoefrie / Wrokomang
(Maksie 336)

1974
kaseko74-2.jpg
- Biegie dagoe / Verjarie dee
(Maksie 337)

1974
kaseko74-3.jpg
- Oema sefrie / Tja mie garicha
(Bluegrass DCS 6203)

1974
kaseko74-4.jpg
- If mie fas'joe p'kinso / If joe lobie wang oema
(Bluegrass DCS 6204)

1974
kaseko74-5.jpg
- Anna / Liebie soema potie mie so
(Disco De Geus, zonder nr.)

1974
kaseko74-6.jpg
- So wang libie so / Mie lobie Carolina
(Disco De Geus, zonder nr.)

1974
kaseko74-7.jpg
- Meisje e plasje / Kondremang
(Alida AL 001) [Kesekoe Stars]

1975
kaseko75-1.jpg
- A moeng november / Kondremang
(Alida AL 002)

1975
kaseko75-2.jpg
- Suja suja kindje / Meisje e plasje
(Philips 6012 539)