Koor van de Vredesscholen te Amsterdam

Jongenskoor uit Amsterdam o.l.v. broeder Hermenegild.

1959
vredess.jpg

- EP Stille nacht - O herders al zoetjes / De herdertjes lagen bij nachte - Heer Jesu is geboren
(Imperial IPE 5029)