Okke Hel

Groep uit Leeuwarden met Piter Wilkens, Domien de Winter, Rudolf Spijkerman en Douwe van der Werff.

1982
okkehel.jpg

- EP Om trije oere nachts - Wêr it op stiet / No hast (alle tijd) - Op lege bannen - De lêste tsaar fan Ruslân
(Top Hole TH 013)