Peggy & Patty

Zusjes Tineke en Anneke Monnereau uit Hilversum. Anneke later bekend als Anneke van Keeken.

1961
- Whop...!! / Yours alone
(Tivoli 42 169) [Les Monnereaux]


1962
- In de tram / O lieve post
(Decca FM 264 435)

- Hij is koppig / Zilv'ren tranen
(Decca FM 264 491)