RDL Mac Allen

Band uit IJmuiden, Bergen e.o. met Haye Pieters, Luc Buur, Wim Visser, Ton Dijkman (ook in Pick Pocket), Jan Jansen en Jos Rijnaarts.

1976
- Third song / Hitch hiking
(EMI 5C 006-25508)