Revive

Band uit Amsterdam met Jan Pijper, Hans Tonkes, Piet Puister (allen ook in Kiss Kiss), Willem Hoekstra en Cocky Akkerman.

1967
- Bloody Mary / Sad universal song
(Imperial IH 749)

1969
- Bloody Mary / Sad universal song
(Imperial 5C 006-24084)