Shed Libation

Band uit de Achterhoek met Tonnie Menting en Ap Versteege uit Velswijk, Jan Fritz uit Hengelo en Tonny Plakkenberg uit Wichmond.

1979
shed.jpg

- Hey you / Singing of the bad thing
(Ivory Tower ELF 65 163)