Strawelte

Band uit Harkema met Foppe Land, Harry Alma, Sjoerd Plantinga en Paul Alma.

1990
image

- Ús hûn is dea... kroandea / Lekke bân-Fryslân boppe (live)
(Top Hole TH 90)

1990
image

- Wâldrock '90: Boer er ligt een kip in 't water / Dank je wel
(Top Hole TH 95)

1990
friesland1.jpg
- EP Friesland Pop promosingle 1: Hey you creep - Us hun is dea kroandea / Wabash cannonball - Going down the road
(SFP 90/1) [A1: Disgrace - A2: Strawelte / B1: Pigmeat - B2: Trio Hell]


(met dank aan Klaas Vonk)