Supporters van de Nederlandse Olympische Ploeg

Studioproductie met ongenoemde vocalisten.

1964
- Holland spreekt een woordje mee / Tokio
(Fontana YF 278 084)