Sursum Corda

Christelijke gemengde zangvereniging uit Zwartsluis o.l.v. Rijk van Dalfsen.

> Naar Sursum Corda uit Den Helder.
> Naar Sursum Corda uit Enschede.
> Naar Sursum Corda uit Nieuwendam.
> Naar Sursum Corda uit Rotterdam.
> Naar Sursum Corda uit Soest.

1966
- EP Zegen ons algoede - Heer, ik hoor van rijken zegen / Ga niet alleen door 't leven - Komt, laat ons voortgaan, kind'ren
(CNR RJ 1) [A1: Samenzang in de Lutherse Kerk te Den Haag - A2: Prinsestad Mannenkoor te Delft / B1: Christelijke gemengde zangvereniging Sursum Corda te Zwartsluis - B2: Samenzang in de Lutherse Kerk te Den Haag]