Take 5

Wie zijn dit? Info gevraagd.

> Naar Take Five (uit Dongen).

1986
- Liefde duurt / Vacantie liefde
(VNC 1088)