Teenager

Band uit Het Gooi met o.a. Pim Günzel (ook in Bloom), Adriaan Arbeek (ook in Airplay en Fuel on Fire) en Karin Boukema.

1977

- Baby hold on / Ruby oh why
(Philips 6012 766)

1978

- Tell me why / Takin' my time
(Philips 6012 816)

1979
image

- Birthday / Would you mind
(Philips 6012 909)


(met dank aan Pim Günzel)