The Black Cats

Band uit Utrecht met Max Sloot, Rob Tombocan, Tonny Kerkhof, Roy Voigt en Jules Lo-A-Njoe.

1964
blackcats.jpg
- Bang bang putt / C'est si bon
(Color 23 273)