The Buddies

Band uit Monster met o.a. de gitaristen Aad de Wilde en Teun Nonhof (solo als Terry Dool).

> Naar De Buddies (info gezocht).


1965
- Long tall shorty / I miss you
(GTB 650 207) [A: The Competitors / B: The Buddies]