The Inn-Sect

Band uit Maassluis met Jaap Voogd, Harry Bruintjes (ook in Lucifer), Herman Booister, Mar Wuyster en Joop van der Hout.

1968
innscet.jpg
- Let me tell you about the things I need / Walking in the rain
(Inn-Sect TC 234)

2000
innsect.jpg
- Let me tell you about the things I need / Walking in the rain
(Inn-Sect TC 234)