The Krontjong Serenaders

Groep uit Den Haag met o.a. Noes Cugnet en Renée Davis.

1964
- Burung darah / Stambul II
(Philips JF 327 683)
- Kolé kolé / Sereh wangi
(Philips JF 327 684)
- EP Burung darah - Stambul II / Kolé kolé - Sereh wangi
(Philips PE 433 252)