The Krontjong Serenaders

Groep uit Den Haag met o.a. Noes Cugnet en Renée Davis.

1964
0000000-381.jpg

- Burung darah / Stambul II
(Philips JF 327 683)

1964
0000000-382.jpg

- Kolé kolé / Sereh wangi
(Philips JF 327 684)

1964
krontjongserenaders3.jpg

- EP Burung darah - Stambul II / Kolé kolé - Sereh wangi
(Philips PE 433 252)