The Lighting Stars

Groep uit Hoogezand o.l.v. Fré Zandinga (Termunten 1931, overleden 1994), met verder o.a. zijn vrouw Anna Zandinga-Maatjes (Foxhol 1935, overleden 2022), Marjan Meijwes, Harm Op 't Holt en Jo Blom.

1963
light1104.jpg
- EP Door de druk van zijn hand - Ja, zijn liefde was zo groot / Hebt gij Jezus' stem nog nooir gehoord? - Jezus redt
(HG 1104)

1963
light2051.jpg

- EP Als de morgenster verrijst - Zijn eigendom / Zijn naam zal zijn: 'Jezus!' - 'k Geef mijn leven
(Glorieklanken EP 2051)

1964
light3058.jpg

- Donk're wolken overschaduwen de aarde / Daar is vreê in mijn hart
(Glorieklanken NP 3058)

1964
light701.jpg

- EP De heer is mijn vriend en mijn leidsman - Donkere wolken overdekken de aard / Spreek slechts, heer - O, welk een wond're verlosser
(LS 701)

1964
light106.jpg

- EP Lichtende sterren: Zijn hand van liefde - Bede / De geopende deur - Er is nog plaats
(BMG 106)