The Nightbreakers

Groep uit Wageningen met Ton van Asselt, Anton Heij, Paul Louwers en Eep van Holland. 

> Naar The Nightbreakers uit Woerden.

jaar gezocht
- The Nightbreakers in Germany: Suleika cha cha / Ein Traum unter vielen
(Globus NB 1110)