The Sundance Kid

Band uit Haarlem met o.a. Hans van den Dries, Fred Witteman en de Jamaicaanse zanger Chokey Taylor.

1990

- Ordinary day / Musical murderer
(Munich MRS 758)

1991

- Double barrel / No problem
(Munich MRS 764)

1991
image

- Girl / Control
(Munich MRS 775) [The Sundance Kid feat. Chokey Taylor]